dimecres, 29 de gener del 2020

in ment: què hi tens al cap?

de pinzellada més o menys ràpida, d'execució més aviat intuïtiva, sense pensar-hi gaire, un llibres de dibuixos i, després, una vintena de petites teles, com sempre amb pintura acrílica i grafit. Prou. Poc color, tons terres d'habitud.