dilluns, 9 de juny del 2008

Posats a imaginar

L’objectiu de tota utopia no és assolir-la, sinó imaginar possibilitats i esperonar a avançar. Ítaca és el camí. I posats a imaginar que no quedi, ja que habitualment ens lamentam de l’estat de coses. Fa un capvespre dolç que invita a fer volar els estels dels sentits. Ens traslladam en un futur immediat en el qual les institucions públiques i les associacions de la vida cívica es posen d’acord en un pla d’equipaments culturals per a la Menorca d’aquest segle que acabam d’inaugurar. De l’acord en surt un decàleg de primeres actuacions que es porten a terme amb la participació de tots els nivells de l’administració atès el dèficit d’inversions que l’illa ha patit en dècades i segles.

1. Es construeix un auditori d’una singular arquitectura per als esdeveniments de gran format i alhora exerceix les funcions de centre de convencions i congressos, a més de centre de formació de música, dansa i teatre. 2. Atents al patrimoni marítim de l’illa, s’elabora un pla museogràfic per a un Centre de la Cultura Marítima. 3. Gelosos del que aportam a la cultura universal des de la nostra idiosincràsia, la festa dels cavalls, especialment Sant Joan, té un institut de recerca, preservació i interpretació en el qual la gent participa, visibilitza i entén la festa. 4. A laMenorca Reserva de la Biosfera, es crea el centre on la relació menorquins-Menorca sigui explicada com un dels exemples del desenvolupament sostenible. 5. Els grups de creadors disposen de bucs d’assaig per tots els pobles per tal que els seus productes puguin adquirir qualitat. 6. S’instal·la una infrastructura equipada per a concerts a l’aire lliure de gran extensió i allunyada de la vida tranquil·la dels pobles. 7. S’adeqüen o es rehabiliten espais-tallers-obradors per a artistes plàstics i de nous llenguatges visuals. 8. Es crea el museu d’art contemporani. 9. Cada població ofereix un casal d’associacions per facilitar la xarxa de cohesió social i cultural de què Menorca és rica. 10.El desè el posen els lectors.